Varukorg

18-årspolicy

Smoketower.com har försett Skandinavien (och resten av världen) med röktillbehör sedan 1995 vilket gör oss till en av de äldsta och största återförsäljarna på marknaden. Med detta kommer även ett stort ansvar. Trots att våra produkter i första hand är tänkta att användas med tobak så är vi medvetna om att de kan användas för att konsumera olagliga substanser med. Detta faktum kan vi inte göra någonting åt och det är något som alla tobaksbutiker drabbas av eftersom varje pipa och rullpapper kan användas med allt annat än tobak. Detta innebär givetvis inte att det borde vara olagligt att sälja rökprodukter. Istället gör vi vårt yttersta för att förhindra att omyndiga personer får tag på dessa produkter, samt en rad andra preventiva åtgärder.

För att minimera riskerna som ungdomar kan råka ut för har vi valt att ha en strikt 18-årspolicy i våra webbutiker. Oavsett om en produkt innehåller nikotin eller inte så säljer vi inte till omyndiga personer och detta har vi nolltolerans mot. Med hjälp av till exempel EZ Test och andra liknande produkter kan både föräldrar, organisationer och brukare ta reda på vad olika droger innehåller för att förhindra permanenta skador och i värsta fall dödsfall. Vi samarbetar därför gärna med organisationer och myndigheter som vill arbeta med skademinimering och att utbilda människor. Om du är en representant för ett sådant initiativ kan du kontakta oss för ett fördelaktigt samarbete.

Med det sagt vill vi slå fast att vi inte tycker att unga människor borde bruka varken tobak, alkohol eller andra rusmedel. Vi tror också på att det är viktigt att lära sig att uppskatta livet utan substanser över huvudtaget. Modern forskning visar att människans hjärna inte är färdigutvecklad förrän i 25-årsåldern. Allra helst ska man därför låta bli alla typer av rusmedel tills man är helt färdigutvecklad, förutsatt att det inte finns medicinska anledningar som till exempel att motverka epilepsi eller multipel skleros. Viktigt att tänka på är då att Läkemedelsverket redan har godkänt ett antal läkemedel för dessa syften, vi uppmuntrar därför inte till olaglig användning. Är du en orolig förälder kan du kontakta oss för hänvisning till opartisk och vetenskaplig information om olika drogers effekter.

Vi är även trötta på fördomarna och den organiserade stigmatiseringen av cannabisanvändare och den tillhörande kulturen. Därför stöttar vi organisationer som verkar för att avkriminalisera eller legalisera cannabis, både för rekreationellt och medicinskt bruk. Det finns många seriösa och omfattande studier som visar att cannabis kan motverka cancer och Alzheimers, för att inte nämna alla andra medicinska, industriella, spirituella och rekreationella användningsområden örten har. Istället för att kontraproduktivt straffa drogbrukare är vi övertygade om att medmänsklighet och rätt vård är vad som behövs vid behandling av missbruk. Vi stöttar därför även Portugals, Hollands och Norges drogpolitiska modeller där man istället för att straffa olika typer av brukare erbjuder hjälp för att de ska kunna hamna på rätt spår igen.  

Vi tycker att det är oetiskt att en planta som växer på vår jord kan göras olaglig, speciellt när den kan användas till så otroligt mycket, för att inte tala om att kriminella organisationer tjänar enorma summor just för att växten är olaglig. Industriell hampa är något som bl a olje-, textil- och byggföretagen är starkt emot på grund av dess mångsidighet. Hampans användningsområden är många, exempelvis industriella textilier, papper, cement, isolering, bränsle, kläder, tvål och andra hygienprodukter, oljor, margarin och djurfoder, bara för att nämna ett par stycken. Hampa är dessutom CO2-positivt som innebär att växten binder mer koldioxid än vad den släpper ut i atmosfären. Det i kombination med alla olika användningsområden kan vara lösningen på många eller alla av vår planets miljöproblem som vi människor har skapat. Det är vad vi kallar en superplanta!

Det är dags för förändring och du kan räkna med att Smoketower.com finns här för att stanna!